PROIECTE CEMSC

Bienala Europeană de Medicină și Spiritulitate Creștină oferă spațiu de dezbatere pentru dezvoltarea următoarelor proiecte:

  • Constituirea platformei de dialog, cercetare și cooperare European Network for Medicinine and Christian Spirituality – EUNetMS. Rețeaua va oferi, celor interesați, audierea unor prezentări cu tematică specifică și dezbateri referitoare la posibilitățile concrete de colaborare și promovare a dialogului dintre spiritualitatea creștină și științele medicale;
  • Organizarea unui Calendar anual de evenimente de informare și formare (cursuri, conferințe, workshop-uri și școli de vară), desfășurate în țară sau în străinătate, desfășurate în spații cu valențe spirituale și sanogene, care să vizeze conținuturi și/sau experiențe structurate de învățare (training-uri), privind cultivarea compasiunii, creșterea rezilienței, valorificarea potențialului terapeutic în îngrijirea medicală, abordarea integrativă a persoanei, alte practici inspirate de spiritualitatea creștină cu impact semnificativ în abordarea pacientului, în îmbunătățirea relației dintre medic și pacient, în consolidarea stării de sănătate.
  • Editarea și publicarea unor studii și articole de profil, încadrate în aria Medicină și Spiritualitate, în cadrul publicației Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science publicație online de cercetare interdisciplinară în curs de pregătire;
  • Dezvoltarea structurii Bienalei Europene de Medicină și Spiritualitate Creștină, destinată medicilor și profesorilor din universitate cu specializări în aria medicală, pentru facilitarea informărilor științifice și formărilor profesionale privind rezultatele care evidențiază convergența universului medical cu valorile vieții spirituale creștine relevante în privința sănătății și calității vieții;